Мэдээ

“ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ” ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯНЫ ЭХНИЙ 7 ХОНОГ ОРОЛЦСОН МЭДЭЭ

6 сарын 6  эхний 7 хоногийн мэдээ

ДУГУЙ эхний 7 хоногийн дүн мэдээ 6 сарын 6