Мэдээ

Байгууллагын зорилго

Тус байгууллагын зорилго:Биеийн тамир, спортын тухай хууль,“ Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхэд төрөөс баримтлах бодого” болон бусад тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, спортын сургалт дасгалжуулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, хүүхэд залуучуудад бие бялдрын өв тэгш хүмүүжлийг олгох, хүн амын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, арга  хэмжээг  үр дүнтэй зохион байгуулах.

Үйл ажиллагааны зорилт: Биеийн тамир, спортыг олон нийтэд сурталчлах, хөгжүүлэх, хамрах хүрээг өргөтгөх, хүн амын бие бялдрын түвшинг дээшлүүлэх, спортын сургалт дасгалжуулалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулах, өсөх ирээдүйтэй тамирчдыг бэлтгэн гаргаж, тив дэлхийд алдаршуулахад оршидог.

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл