Мэдээ

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоол "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай"-ыг хэрэгжүүлж ажиллах

 • Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал
  • Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах
  • Сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарласан байх
  • Ажил горилогчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу сул болон шинэ ажлын байранд шалгаруулж, сонгох
  • Тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа үндсэн албан хаагч болон шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчыг мэдлэг боловсрол, мэргэшлийг дээшлүүлэх сургалтад хамруулах
  • бусад эрх үүргийг холбогдох хууль тогтоомж, Биеийн тамир, спортын хорооны 2021 оны Хамт олны хурлаар баталсан журмыг хэрэгжүүлж ажиллахМонгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчын ёс зүйн дүрэм"-ийг мөрдөж ажиллах

 • Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хорооны 2021 оны Хамт олны хурлын тэмдэглэл №04Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.