Мэдээ

ҮНДЭСНИЙ ШАГАЙТ ТОГЛООМООР ОЮУН УХААН, БИЕ БЯЛДРАА ХӨГЖҮҮЛЦГЭЭЕ.

“ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ” ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯН

ИОГООР ДАРХЛААГАА ДЭМЖИЦГЭЭЕ.

“ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ” ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯН

ИОГООР ДАРХЛААГАА ДЭМЖИЦГЭЭЕ.

“ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ” ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯН

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих тусгай нөхцөл шаардлага

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих тусгай нөхцөл шаардлага